Termes i condicions

Avís: Si ens complau, llegiu atentament el següent document. Els Serveis es proporcionen sota les condicions que figuren a continuació (d'ara endavant, les Condicions Generals d'Ús o Condicions d'Ús), que han de ser llegides en conjunt amb la Política de Privadesa. La navegació per l'APP i el web implica l'acceptació prèvia per part de l'usuari de les condicions generals d'ús.
Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL podrà ocasionalment modificar les Condicions Generals d'Ús, que estaran vinculades a les que l'Usuari accedeixi a l'APP, una vegada publicades les condicions d'ús de l'APP pels Usuaris. Cada implementació d'avisos a les presents Condicions Generals d'Ús es considerarà una nova versió de les mateixes.

DEFINICIONS

1.1 A les presents Condicions Generals d'Ús,

(a) “APP” significa l'aplicació (programa informàtic) de Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL, que inclou l'espai d'assignació, els continguts, els gràfics i altra informació variada contingent en aquest espai, accessibles a través d'ordinador, dispositius mòbils o altres mitjans electrònics.
(b) Condicions d'ús significa les presents Condicions Generals d'Ús.
(c) Perfil d'Usuari significa el perfil generat per les decisions de l'Usuari que ha autoritzat a Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL la recopilació de dades amb la finalitat de poder oferir-vos tarifes personalitzades. Per a més informació sobre les dades tractades, si ho desitgeu, consulteu la nostra Política de Privadesa.
(d) “Política de Privadesa” significa les disposicions de la política de privadesa, que es poden consultar fent clic aquí.
(e) Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL
(g) “Usuari(s)” significa qualsevol persona física o jurídica que utilitzi l'APP, després de descarregar-la i completar amb èxit el registre a l'APP.
(h) “Usuari Subscrit” significa l'Usuari que ha acceptat rebre les comunicacions de Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL. Aquestes comunicacions es poden fer mitjançant correu electrònic, Short Message Service (SMS) o tecnologia push.

OBJECTE

2.1.Les condicions d'ús tenen per objecte regular (i) les condicions d'accés i ús de l'APP per part de l'usuari i (ii) les condicions per a la prestació dels serveis.

2.2.L'accés o utilització de determinats continguts o serveis podrà requerir l'aprovació per part de l'Usuari i altres condicions particulars addicionals, que completin aquestes Condicions d'Ús. Aquestes condicions particulars, pel seu caràcter especial, prevaldran sobre aquestes Condicions d'Ús.

SERVEIS

3.1.Solucions Immobiliaries Valira Valleys SL posa a disposició de l'Usuari una APP que pretén ser una eina perquè aquest.

3.2.La prestació dels serveis i beneficis recollits als punts 3.1.b) requereixen acceptacions addicionals a les necessàries per al gaudi i funcionament de l'APP.
3.3.A continuació, podrà comprovar quins són tots els avantatges que li ofereix l'APP:

3.4.Tanmateix, consulta cada una de les propostes, per conèixer possibles termes addicionals.

3.5.Per accedir als cupons personalitzats serà necessari que atorgui permís a MÉS K BO perquè elabori un Perfil d'Usuari, de tal manera, que se li puguin facilitar recomanacions personalitzades sobre la base dels seus hàbits de consum.

IDENTIFICACIÓ

El titular de l'APP és MÉS K BO, SL, amb domicili social al carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra), inscrita a el Registre de Societats Mercantils del MI Govern d'Andorra amb número 21814, número de registre tributari L-716894-W i correu electrònic de contacte [email protected].

SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS

L'Usuari que se subscrigui rebrà informació de caràcter general sobre els productes dels afiliats a MÉS K BO, i/o sobre els beneficis de l'APP i altres dades d'interès relacionades amb els serveis prestats per MÉS K BO, es podrà subscriure a les comunicacions de MÉS K BO mitjançant l'acceptació expressa de les comunicacions esmentades en l'apartat establert a aquest efecte.

PROHIBICIONS D'ÚS

6.1. L'Usuari no podrà utilitzar l'APP amb fins il·legals, il·lícits o no autoritzats per MÉS K BO, si fos el cas, l'Usuari serà l'únic responsable d'aquests actes. A efectes exemplificatius i merament enunciatius s'inclouen en aquestes accions:

  • a) La inclusió de dades no exactes o sobre les quals cap títol habilitant que en permeti l'ús.
  • b) Infringir drets de tercers, com ara els drets de propietat intel·lectual o industrial. Això comprendrà també qualsevol actuació que suposi modificar, adaptar, apropiar-se, reproduir, distribuir, traduir, crear treballs derivats de l'APP o els seus continguts o adaptacions de la mateixa, llevat que estigui expressament autoritzada per MÉS K BO.
  • c) Intentar obtenir accés no autoritzat de l'APP, els sistemes o dispositius informàtics connectats a l'APP mitjançant un pirateig informàtic, l'extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà.
  • d) Vulnerar secrets empresarials o revelar informació confidencial sense la pertinent autorització escrita del titular.
  • e) Utilitzar l'APP o qualsevol contingut d'aquesta per transmetre qualsevol virus, cuc, defecte, troià o qualsevol altre element informàtic de naturalesa destructiva.
  • f) Utilitzar l'APP per infringir la seguretat de qualsevol xarxa informàtica, craquejar contrasenyes o codis de seguretat; desestabilitzar o interferir amb la seguretat dels mateixos. Eliminar, evadir, inhabilitar, danyar o interferir amb funcions de seguretat de l'APP, funcions que evitin o restringeixin l'ús o la còpia del contingut de l'APP o funcions que imposin limitacions a l'ús d'aquesta.
  • g) Utilitzar la informació o les dades obtingudes a l'APP per enviar correus postals, peticions i qualsevol altra missiva massiva, tant si és de naturalesa comercial com si no ho és o realitzar qualsevol actuació amb tendència a la revelació de la informació o dades recollides .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1. MÉS K BO ostenta els drets de propietat intel·lectual i Industrial, en condició de titular o llicenciatari, sobre el contingut, disseny i codi font de l'APP i, en especial, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, arcs de programació, que s'incloguin a l'APP. S'adverteix a l'Usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent del Principat d'Andorra Llei 26/2014 del 30 d'octubre, de patents i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, l'accés a l'APP implica cap mena de renuncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
7.2. Queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers de qualsevol signe identificatiu similar als pertanyents a MÉS K BO que pugui induir a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de MÉS K BO, únicament sol·licitada pels canals habilitats a la Clàusula 12 .
7.3. Tanmateix, el contingut de l'APP té també la consideració de programa informàtic, protegit per les lleis del Principat d'Andorra. Queda totalment prohibida la reproducció (excepte aquella que sigui permesa per la normativa aplicable), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessació o qualsevol altre acte que es realitzi amb la totalitat o part de la informació continguda a l'APP que no hagi estat expressament autoritzat per MÉS K BO.
7.4. L'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de MÉS K BO o dels seus col·laboradors o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o mecanismes dinformació que sinclouen en els continguts.
7.5. MÉS K BO informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a l'APP.

GARANTIES DE RESPONSABILITAT

8.1. L'APP es posa a disposició “tal com existeix” i “tal com està disponible”. MÉS K BO no ofereix cap garantia o representació, expressa o implícita, respecte a l'APP: incloent-hi, però sense limitació, (i) l'absència d'errors en aquests continguts; (ii) la presència de virus o altres components nocius a l'APP o al servidor que la subministra; (iii) la invulnerabilitat de l'APP o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (iv) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts de l'APP; (v) la pèrdua d'informació inclosa a l'APP; (vi) la impossibilitat d'accés a l'APP; (vii) els danys o perjudicis que causi, a vostè oa un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que MÉS K BO estableixi a l'APP oa través de la vulneració de sistemes de seguretat de l'APP.
8.2. MÉS K BO no garanteix que l'APP compleixi les normes necessàries o que estigui lliure d'interrupcions, present en el temps útil, segur o lliure d'errors, sens perjudici que es facin els millors esforços a aquest efecte i d'haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per al funcionament correcte de l'APP, així com per reduir errors de funcionament des d'un punt de vista tècnic.
8.3. Tant i que MÉS K BO, utilitza la seva diligència més gran i la seva experiència, no garanteix l'exactitud o verificació exhaustiva o total de la informació continguda a l'APP, per la qual cosa no respon de la seva exactitud, compatibilitat o fiabilitat, especialment d'aquella que sigui implementada per/o obtenida de tercers, per la qual cosa no és responsabilitzaza dels danys o perjudicis que poguessin ocasionar-se o derivar-se del seu ús. Si, com Usuari, tingués coneixement de l'existència de continguts il·legals, il·lícits, contraris a la llei oa la moral si us plau poseu-vos en contacte amb MÉS K BO mitjançant els canals de comunicació establerts a la Clàusula 12.
8.4. MÉS K BO no garanteix l'adequació de l'APP a les necessitats o expectatives dels usuaris.
8.5. MÉS K BO, no serà responsable davant de l'Usuari de (i) qualsevol pèrdua de beneficis, vendes, negocis o ingressos, (ii) interrupció de negocis, (iii) pèrdua d'estalvis anticipats, (iv) pèrdua d'oportunitats de negoci, ( v) danys de comerç o reputació, o (vi) qualsevol dany o pèrdua indirecta o significativa.
8.6. MÉS K BO no pot garantir el dia o hora de resposta a qualsevol correu electrònic, contacte telefònic, missatge escrit o comunicació a través de l'APP. MÉS K BO no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o retard resultant de qualsevol responsabilitat assumida més enllà del control raonable per part de MÉS K BO.
8.7. En tot cas, la responsabilitat de MÉS K BO que pugui derivar-se directament o indirectament de qualsevol incompliment dels seus compromissos o, en general del funcionament de l'APP, estarà limitada als supòsits en què hi hagi dol.
8.8. L'Usuari serà responsable de la custòdia i protecció de les clàusules o contrasenyes generades per l'APP, en cas de pèrdua o sostracció o possible suplantació ho haurà de posar en coneixement de MÉS K BO el més ràpidament possible. Si no ho fa, MÉS K BO no és responsable del que se li pugui donar a canvi. L'Usuari podrà canviar mitjançant un procés de verificació; en canvi de clau de manera automàtica.
MÉS K BO no es fa responsable de cap malicioso que puguin fer tercers de les constrasenyes interceptades dels Usuaris.
8.9. L'Usuari que inclogui dades d'un tercer, haurà d'informar prèviament els tercers i tenir-ne l'autorització.
8.10. L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que registri mitjançant l'APP, tot obligant-se a mantenir les dades actualitzades.

BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ

9.1. L'Usuari tindrà la possibilitat de donar-se de baixa de MÉS K BO, voluntàriament i en qualsevol moment, mitjançant enviament de correu electrònic a [email protected], manifestant expressament la seva voluntat i acreditant suficientment la seva identitat. Si hi ha obligacions pendents de l'Usuari amb MÉS K BO, aquestes s'han de complir amb caràcter previ a la baixa.
9.2. En cas que l'Usuari faci d'ús de l'APP MÉS K BO, durant cinc (5) anys consecutius donarà lloc que s'iniciï el procediment de baixa de l'APP.
9.3. MÉS K BO procedirà a tramitar la baixa dins dels deu (10) dies hàbils següents a la comunicació de baixa de l'Usuari Subscrit sol·licitant la baixa, llevat que concorrin causes tècniques o de força major que poguessin impedir-ho.
9.4. Els criteris recollits a la clàusula 11.1 es mantindran vigilants sempre que les Condicions Particulars o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari i relatives als Serveis, no indiquin el contrari. Les condicions particulars acceptades per l'usuari prevaldran sobre aquestes condicions generals d'ús.

9.5. MÉS K BO es reserva el dret de suspendre o interrompre l'APP, o suspendre o excloure els usuaris subscrits en cas que s'incorporin a les conductes recíproques a la clàusula 8.

CONTACTE I RECLAMACIONS

10.1. Qualsevol queixa o reclamació, comunicació, notificació s'haurà d'adreçar per escrit a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra) dirigit a MÉS K BO.

Per correu electrònic: [email protected]

10.2. MÉS K BOes compromet a revendre les qüestions plantejades en el menor temps possible i aportant la major seguretat a les respostes i, en tot cas, en el termini d'un (1) mes.

10.3. Les comunicacions o reclamacions es poden fer en català, anglès, francès o castellà.

ENLLAÇOS DE TERCERS

11.1. MÉS K BO no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs de tercers amb enllaços d'accés a l'APP, ni respon per la legalitat d'altres llocs web o APPs de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des de l'APP.
11.2. En cas que l'APP dirigeixi, mitjançant enllaços, a publicitat oa pàgines web o plataformes de tercers, MÉS K BO no està obligat a controlar i no controlarà amb caràcter previ, aprovarà, ni farà propis els serveis, continguts, dades, arxius , productes i qualsevol classe de material existent a les pàgines web o plataformes dels tercers, per la qual cosa MÉS K BO, no respondrà, llevat de circumstància en contra, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines i/o aplicacions, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu: el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un hipervincle no pressiona relació de classe superior entre MÉS K BO i el propietari de la pàgina APP i/o plataforma on s'estableixi…

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

MÉS K BO es compromet a complir amb la normativa de protecció de dades que li sigui aplicable. L'Usuari pot consultar informació detallada sobre el tractament de les seves dades a la política de privadesa.

DURADA

Les presents Condicions d'Ús tindran una durada indefinida a partir del registre i subscripció de l'Usuari (sempre que MÉS K BO continuï prestant els Serveis), llevat de finalització, de conformitat amb els tràmits recollits a les presents Condicions d'Ús i/o altres condicions particulars acceptades per l'usuari.

MISCELÀNIA

14.1. Si qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals resulta declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç per qualsevol tribunal amb jurisdicció competent, la resta de contingut no es veurà afectat, continuant en ple vigor i efectes.
14.2. Totes les exoneracions, exclusions i, si escau, indemnitzacions establertes a les Condicions d'Ús seguiran vigents després de la finalització de la relació, per qualsevol motiu.
14.3. L'absència d'exercici individual o parcial, o la manca o retard en l'exercici de qualsevol dret, facultat o recurs per part de MÉS K BO no constituirà renúncia per part seva ni exclourà o perjudicarà qualsevol altre exercici de dret, facultat o recurs que es derivi de les presents Condicions d'Ús.
14.4. MÉS K BO es reserva la llibertat de cedir les condicions d'ús a qualsevol associació o empresa tercera sense necessitat de previ consentiment dels usuaris.
14.5. L'Usuari en virtut de les Condicions d'Ús no podrà cedir, transferir o traspassar cap dret seu, sense el consentiment previ per escrit de MÉS K BO.
14.6. Les Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privadesa i/o altres condicions particulars, constitueixen l'acord complet entre l'Usuari i MÉS K BO i substitueixen tots els acords anteriors, incloent-hi, comunicacions, representacions o acords, orals o per escrit, respectant la qüestió fons (excepte representacions fraudulents), sense perjudici que amb posterioritat se subscriguin acords o contractes específics.

JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE

15.1. Les Condicions d'Ús es regeixen pel que estableixen les clàusules i, si no n'hi ha, pel dret comú del Principat d'Andorra, així com pels usos pràctics i comuns.
15.2. L'Usuari i MÉS K BO se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra per a totes aquelles accions i reclamacions que es puguin derivar de la present relació, sempre que no s'estableixi un fur específic en virtut de llei imperativa.

Latest Posts

Comparar llistats

Compara
caCatalà
×

Hola!

Pots fer clic a "Andorra Vivenda" per parlar directament amb nosaltres.

× T'ajudem?